top of page

The student

hotel

Voor The Student Hotel Amsterdam West hebben wij een concept mogen ontwikkelen voor de fietsenstallingen. Het probleem was op dat de leenfietsen die de studenten gratis kunnen gebruiken vaak verkeerd teruggezet werden, of dat er niet netjes met de fietsen werd omgegaan.

Het concept wat wij bedacht hebben was om de verschillende gangen een kleur te geven. De kleur van de gang matched met een aantal fietsen in de stalling. Door sociale controle gaan de studenten netter met de fietsen om omdat zij rekening willen houden met elkaar.  

Tot slot hebben wij ervoor gekozen om elke gang aan een Nederlandse 'held' te linken. Dit omdat de afbeelding van ogen zorgt voor sociale controle en omdat het de internationals wat informatie over Nederland kan geven. 

bottom of page